Ritueelbegeleider bij afscheid


Het verlies van een dierbare is een van de meest aangrijpende gebeurtenissen in ons leven. Soms hebben we ons erop kunnen voorbereiden, soms komt de dood zonder waarschuwing en worden we erdoor overvallen. Maar op welke manier we onze geliefde ook verloren zijn: een goed afscheid is belangrijk. Een warme, persoonlijke afscheidsceremonie biedt troost. Het is een eerste stap in het verwerkingsproces. Maar hoe geef je vorm aan de uitvaart als er zoveel geregeld moet worden en je overmand bent door verdriet?

 

Als ritueelbegeleider, ook wel uitvaartspreker genoemd, ondersteun ik nabestaanden om een persoonlijke afscheidsviering te creëren. Een waardig afscheid dat rechtdoet aan jullie overleden dierbare, dat past bij jullie wensen en dat jullie steun en houvast biedt voor de tijd die komen gaat. Want wie herinnert, verwerkt en kan soms zelfs het leven vieren. Met ruimte voor een lach en een traan.

Wat is ritueelbegeleiding?


Een uitvaartverzorger zorgt voor de organisatorische kant van de uitvaart. Als ritueelbegeleider en uitvaartspreker help ik nabestaanden om vorm en inhoud aan de uitvaart te geven. Ik denk bijvoorbeeld mee over de foto- en muziekkeuze, schrijf de teksten en ik ga voor tijdens de afscheidsceremonie. Als het jullie aanspreekt gaan we samen op zoek naar een persoonlijk symbool, rode draad of levensthema. Denk daarbij aan een voorwerp of een woord dat bij de overledene past en herkenbaar is voor iedereen. Door een persoonlijk symbool te gebruiken krijgt de afscheidsviering meer diepgang en biedt het afscheid troost en kracht voor in de toekomst. Samen creëren we een waardig en persoonlijk afscheid. Een afscheid waarbij jullie overleden dierbare voelbaar is door muziek, tekst, gedichten en symbolen. 


Hoe werkt ritueelbegeleiding precies?


Soms worden jullie door een uitvaartonderneming naar mij doorverwezen, maar jullie kunnen mij ook zelf benaderen om jullie bij te staan. Mijn rol als ritueelbegeleider kan leidend zijn, maar ook begeleidend. Dat betekent dat ik jullie ontzorg- en de regie neem waar jullie dat willen. Jullie behoefte staat centraal. 


Voorgesprek

Ik kom naar jullie toe voor een gesprek waarin we stilstaan bij jullie overleden dierbare, wie hij of zij was en wat de overledene voor jullie heeft betekend. Want achter ieder mens schuilt een verhaal, dat de moeite waard is om verteld te worden.

 

Er zijn tegenwoordig veel mogelijkheden om vorm te geven aan een uitvaart. Daarom wil ik graag weten wat jullie wensen zijn. Ik luister, vraag door en bied tijd en ruimte om samen te kijken waar jullie behoefte ligt. 

Voorbereiding

In de dagen tussen het gesprek en de uitvaart blijven we in contact met elkaar. Ik bied steun, advies en inspiratie. Als jullie dit wensen schrijf ik de teksten voor de uitvaart. Ongeveer twee dagen voor de uitvaart lees ik mijn teksten persoonlijk aan jullie voor, om te kijken of alles klopt en of jullie nog iets missen.

Afscheidsceremonie

Ik zal voorgaan tijdens de afscheidsceremonie en wanneer jullie dit wensen ook namens jullie spreken.

Na de uitvaart

Ik maak een herinneringsboekje met daarin onder andere de teksten van de afscheidsviering en schrijf de tekst voor een gedachtenisprentje. In een nazorggesprek kijken we samen terug op het overlijden en het afscheid van jullie dierbare.


 Ik ben als ritueelbegeleider niet verbonden aan een bepaalde levensbeschouwing. Ik sta open- en heb respect voor ieders leefwijze en levensbeschouwing.

Voorgesprek bij leven


Een voorgesprek kan ook plaatsvinden bij leven. Wanneer iemand ziek is en het overlijden dichterbij komt, kan het rust en houvast geven om het naderend afscheid samen voor te bereiden en om de wensen en mogelijkheden voor de eigen uitvaart te bespreken. Na ons gesprek schrijf ik de teksten, die ik vervolgens aan jullie voorleg.


Wat kost ritueelbegeleiding?

Het basistarief voor ritueelbegeleiding bedraagt € 425,-. Mogelijk worden de kosten voor ritueelbegeleiding vergoed door de uitvaartverzekeraar. Meer informatie over tarieven en vergoedingen vind je op de pagina tarieven.

Contact

Hebben jullie vragen of willen jullie gebruik maken van ritueelbegeleiding? Neem dan contact met mij op. Een afspraak voor een gesprek waarin ik vertel wat ik voor jullie kan betekenen is altijd vrijblijvend en kosteloos.


Wat je in je hart bewaart, raak je nooit meer kwijt.