Tarief ritueelbegeleiding


Basistarief voor ritueelbegeleiding bij een afscheidsceremonie: € 475,-

Ritueelbegeleiding bestaat uit:

  • Een voorgesprek met nabestaanden, waarbij we we stilstaan bij de overleden dierbare, wie hij of zij was en wat de overledene voor jullie heeft betekend;
  • Advies, begeleiding en inspiratie bieden in de dagen tussen het gesprek en de uitvaart;
  • Wanneer gewenst: het schrijven van teksten. Ongeveer twee dagen voor de uitvaart lees ik mijn teksten persoonlijk aan jullie voor, om te kijken of alles klopt en of jullie nog iets missen;
  • Het maken van een draaiboek;
  • Het voorgaan in de afscheidsdienst;
  • Een herinneringsboekje met daarin onder andere de teksten van de afscheidsceremonie;
  • Het schrijven van een tekst voor een gedachtenisprentje;
  • Een nazorggesprek waarin we samen terugkijken op het overlijden en afscheid van de overleden dierbare.

Dit bedrag is vrijgesteld van btw. Bij afspraken worden, bij een reisafstand van meer dan 25 kilometer, reiskosten in rekening gebracht á € 0,28 per kilometer.

 

Niet inbegrepen zijn eventuele extra kosten, zoals het aanschaffen van materiaal dat gebruikt wordt tijdens de plechtigheid of het verzorgen van extra herinneringsboekjes. Zijn er speciale wensen waarvoor extra kosten worden gemaakt, dan bespreek ik dit vooraf met jullie.

Vergoeding kosten ritueelbegeleiding

De kosten voor ritueelbegeleiding worden in veel gevallen vergoed door de uitvaartverzekering. Of dit zo is en hoe hoog de vergoeding is, hangt af van de uitvaartverzekering. De uitvaartverzekeraar kan jullie hierover informeren. Ik ontzorg jullie daar waar jullie willen. Wanneer jullie dit wensen neem ik namens jullie contact op met de uitvaartverzekering. 

Voorgesprek bij leven


Een voorgesprek kan ook plaatsvinden bij leven. Wanneer iemand ziek is en het overlijden dichterbij komt, kan het rust en houvast geven om het naderend afscheid samen voor te bereiden en om de wensen en mogelijkheden voor de eigen uitvaart te bespreken.

 

Na ons gesprek zal ik de teksten schrijven en terugkoppelen. Dit gesprek komt dan in plaats van het voorgesprek.


Een gesprek waarin ik vertel wat ik voor jullie kan betekenen is altijd kosteloos en vrijblijvend. Hebben jullie vragen of willen jullie gebruik maken van ritueelbegeleiding? Neem dan contact met mij op.